Kalibrace osiva

Velikostní

Osivo je tříděno podle velikosti na nejmenší rozptyl velikosti.Hmotnostní

Vybíráme těžší semena sklizená z množitelských ploch.Optická

Zvyšujeme kvalitu našeho osiva optickou kalibrací. 

Ošetření osiva máku - varianta I.

Insekticidní mořidlo, maximální výsevek osiva 1 kg/ha, omezení výsevu v PHO.

gliorex

Přípravek zlepšuje zdravotní stav vyklíčených rostlin, zlepšuje dynamiku růstu, rostliny jsou celkově vitálnější.
Pomocný rostlinný přípravek Gliorex obsahuje spóry hub rodů Clonostachys a Trichoderma přirozeně se vyskytujících v půdě.


Teprosyn

YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.

ENERGEN GERMIN PLUS

Obsahuje huminové látky a jejich soli, P, Cu. Stopové prvky Cu, Zn, Mn jsou vázány ve formě EDTA. Obsahuje auxiny a jejich prekurzory, extrakt řas Ascophyllum nodosum a další extrakty z rostlin. Přípravek obsahuje látky, které podporují dynamické a rovnoměrné klíčení, tvorbu velkého objemu kořenů.

ENERGEN FULHUM PLUS

Je upravený a modifikovaný vodný roztok solí látek získaný originálním rozkladem technického lignosulfátu. Jednotlivé části této suroviny působí odlišně na fyziologii rostlin. V přípravku je zesílena složka působící na tvorbu jemného kořenového vlášení.

Ošetření osiva máku - varianta II.

gliorex

Přípravek zlepšuje zdravotní stav vyklíčených rostlin, zlepšuje dynamiku růstu, rostliny jsou celkově vitálnější.
Pomocný rostlinný přípravek Gliorex obsahuje spóry hub rodů Clonostachys a Trichoderma přirozeně se vyskytujících v půdě.

Teprosyn

YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.

ENERGEN GERMIN PLUS

Obsahuje huminové látky a jejich soli, P, Cu. Stopové prvky Cu, Zn, Mn jsou vázány ve formě EDTA. Obsahuje auxiny a jejich prekurzory, extrakt řas Ascophyllum nodosum a další extrakty z rostlin. Přípravek obsahuje látky, které podporují dynamické a rovnoměrné klíčení, tvorbu velkého objemu kořenů.

ENERGEN FULHUM PLUS

Je upravený a modifikovaný vodný roztok solí látek získaný originálním rozkladem technického lignosulfátu. Jednotlivé části této suroviny působí odlišně na fyziologii rostlin. V přípravku je zesílena složka působící na tvorbu jemného kořenového vlášení.


Revoluční přípravek pro ošetření osiva máku, který poutá vlhkost na povrchu semene. Výrazně tak zvyšuje polní vzcházivost. Tento přípravek napomáhá rovnoměrnějšímu vzcházení. Dokáže pomoci klíčícímu semeni máku dodat potřebnou vlhkost v případě vláhových výkyvů při vzcházení. Malá semena mají problém se vzcházením v případě nepříznivých podmínek (vysychání půdního profilu), protože je nutné je vysévat velice mělko. Právě v mělkých vrstvách půdy dochází k rychlému prosychání půdy hlavně v závislosti na předchozí kultivaci. Právě tento přípravek je pro ošetření osiva máku ideálním řešením. Přípravek je možné kombinovat se všemi variantami ošetření.