LABRIS, s.r.o.

Předmětem činnosti je konvenční zemědělská výroba, kterou provozujeme na zhruba 500 ha orné půdy v mnoha katastrálních území od Hlinného u Dobrého až po Sviňišťany na Náchodsku. Pěstujeme širokou škálu polních plodin. Snažíme se nacházet nové technologické postupy udržitelného pěstování těchto plodin. Cílem je přizpůsobování se aktuálním potřebám v rámci zemědělské prvovýroby.

Některé pěstované plodiny

Mák setý

Převážná produkce semene máku je použita pro množitelské účely. 

pšenice ozimá

Osinaté odrůdy s využitím v potravinářství a výživě.

pšenice ozimá (pološpalda)

Kříženec pšenice špaldové a ozimé pšenice. 

Jetel luční

Veškeré plochy jetele lučního jsou využity pro produkci osiva. 

zrnová kukuřice

Nově jsme zařadili do osevního postupu tento druh. 

slunečnice

Produkce semene slunečnice je významným krmivem pro ptactvo.

čirok zrnový

Neobvyklá plodina pro naše podmínky. Zajímavé vlastnosti semene.

pohanka

Plodina se širokým využitím v meziplodinách a lidské výživě.

bob setý

Hlavní složka meziplodinových směsí.

oves ozimý

Odrůda PANKRÁC je jedna z prvních ozimých variant ovsa v ČR.

oves nahý

Jarní forma ovsa s využitím v potravinářství.

kmín kořený

Dvouletý kmín pro použití v potravinářství.