-minimální poškození semene

-optimální dozrávání v makovici až do separace

-minimální ztráty

Kalibrace osiva hmotnostní

 

Vybíráme těžší semena sklizená z množitelských ploch.

Kalibrace osiva velikostní

Osivo je tříděno podle velikosti na nejmenší rozptyl velikosti.

Kalibrace osiva optická

Nyní nově zvyšujeme kvalitu našeho osiva optickou kalibrací. Námi dodávané osivo má maximální klíčivost a polní vzcházivost. 

 HWT  - (doplňkové ošetření) 

Dezinfekce horkou vodou. Jedná se o zásah, který likviduje primární zdroj infekce - bakterie na povrchu semen.

 Předklíčení osiva  - (doplňková péče) 

V osivu iniciujeme proces klíčení, který zastaví před protržením slupky. Použitím předklíčeného osiva se výrazně zvýší jednotnost klíčení a polní vzcházivost. Zlepšuje zapojení porostu a zjednodušuje používání herbicidů. Porost založený z předklíčeného osiva rychleji vzchází, což mimo jiné znamená, že preemergentní herbicidy je nutné používat ihned po zasetí. Termín setí má být volen spíše pozdější, do optimálních půdních podmínek. Předklíčené osivo musí být skladováno v originálních obalech při teplotě 5 - 15 ° C. Použitelnost takto upraveného osiva je časově omezená a nelze ho vysévat v další sezóně.

Joomla templates by a4joomla