Revoluční přípravek pro ošetření osiva máku, který poutá vlhkost na povrchu semene. Výrazně tak zvyšuje polní vzcházivost. Tento přípravek napomáhá rovnoměrnějšímu vzcházení. Dokáže pomoci klíčícímu semeni máku dodat potřebnou vlhkost v případě vláhových výkyvů při vzcházení. Malá semena mají problém se vzcházením v případě nepříznivých podmínek (vysychání půdního profilu), protože je nutné je vysévat velice mělko. Právě v mělkých vrstvách půdy dochází k rychlému prosychání půdy hlavně v závislosti na předchozí kultivaci. Právě tento přípravek je pro ošetření osiva máku ideálním řešením. Přípravek je možné kombinovat se všemi variantami ošetření.

Varianta I.

 

Insekticidně - fungicidní mořidlo.  Osivo ošetřené přípravkem CRUISER OSR je možné vysévat od 2.2.2022 do 31.5.2022 dle aktuálních nařízení. Maximální výsevek takto ošetřeného osiva je 1,75 kg/ha. Další informace jsou k dispozici v aplikaci LABRIS AGRO.

YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.

ENERGEN GERMIN

Obsahuje N, P, K, Mg, Cu, Mo, B v množství potřebném pro iniciaci rychlého startu klíčení, stopové prvky Fe, Cu, Zn, Mn vázané ve formě EDTA dále kombinaci auxinů, prekurzorů auxinů a extrakt z řas synchronizující proces rychlého štěpení zásobních látek. 

ENERGEN FULHUM PLUS

Je upravený a modifikovaný vodný roztok solí látek získaný originálním rozkladem technického lignosulfátu. Jednotlivé části této suroviny působí odlišně na fyziologii rostlin. V přípravku je zesílena složka působící na tvorbu jemného kořenového vlášení.

 

Varianta II.

Přípravek zlepšuje zdravotní stav vyklíčených rostlin, zlepšuje dynamiku růstu, rostliny jsou celkově vitálnější.

Pomocný rostlinný přípravek Gliorex obsahuje spóry hub rodů Clonostachys a Trichoderma přirozeně se vyskytujících v půdě. 

Spóry hub obsažené v přípravku vyklíčí a jejich mycelium se rozvine v kořenovém systému ošetřené rostliny a svou přítomností brání nástupu patogenních hub. Rozkládá také organické zbytky a zpřístupňuje je pro příjem rostlinou. Redukuje trvalá stádia fytopatogenních hub v půdě (např. Rhizoctonia solanii; Sclerotinia sclerotiorum; Botrytis cinerea; Bipolaris sorokiniana…).

 

YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.

 

 Aplikace TERRA-SORB® doplňuje aminokyseliny, které jsou syntetizovány rostlinami. Zajišťuje vysoký výnos, neboť umožňuje rostlinám uchovávat si energii pro syntézu, a plní funkci stimulátoru fyziologických procesů. TERRA-SORB® poskytuje rostlině všechny aminokyseliny, potřebné pro syntézu bílkovin. 

ENERGEN GERMIN

Obsahuje N, P, K, Mg, Cu, Mo, B v množství potřebném pro iniciaci rychlého startu klíčení, stopové prvky Fe, Cu, Zn, Mn vázané ve formě EDTA dále kombinaci auxinů, prekurzorů auxinů a extrakt z řas synchronizující proces rychlého štěpení zásobních látek. 

ENERGEN FULHUM PLUS

Je upravený a modifikovaný vodný roztok solí látek získaný originálním rozkladem technického lignosulfátu. Jednotlivé části této suroviny působí odlišně na fyziologii rostlin. V přípravku je zesílena složka působící na tvorbu jemného kořenového vlášení.

 

 

Joomla templates by a4joomla