Připravili jsme pro vás osivo máku setého ošetřené přípravky CRUISER OSR, Teprosyn NP+Zn, ENERGEN GERMIN, ENERGEN FULHUM PLUS. Většina partií je PLUS!

Přínosem této metody sklizně je optimálně dozrálé, nepoškozené semeno uchované až do doby separace v makovici.

 Logo označující partii, která byla sklizena v celých makovicích.

Revoluční přípravek pro ošetření osiva máku, který poutá vodu. Výrazně tak zvyšuje polní vzcházivost. Tento přípravek napomáhá rovnoměrnějšímu vzcházení. Dokáže pomoci klíčícímu semeni máku dodat potřebnou vlhkost v případě vláhových výkyvů při vzcházení. Malá semena mají problém se vzcházením v případě nepříznivých podmínek (vysychání půdního profilu), protože je nutné je vysévat velice mělko. Právě v mělkých vrstvách půdy dochází k rychlému prosychání půdy hlavně v závislosti na předchozí kultivaci. Právě tento přípravek je pro ošetření osiva máku ideálním řešením. Přípravek je možné kombinovat se všemi variantami ošetření.

Varianta I.

 

Insekticidně - fungicidní mořidlo.  Osivo ošetřené přípravkem CRUISER OSR je možné vysévat od 1.2.2021 do 31.5.2021 dle aktuálních nařízení. Maximální výsevek takto ošetřeného osiva je 1,75 kg/ha. Další informace jsou k dispozici v aplikaci LABRIS AGRO.

YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.

ENERGEN GERMIN

Obsahuje N, P, K, Mg, Cu, Mo, B v množství potřebném pro iniciaci rychlého startu klíčení, stopové prvky Fe, Cu, Zn, Mn vázané ve formě EDTA dále kombinaci auxinů, prekurzorů auxinů a extrakt z řas synchronizující proces rychlého štěpení zásobních látek. 

ENERGEN FULHUM PLUS

Je upravený a modifikovaný vodný roztok solí látek získaný originálním rozkladem technického lignosulfátu. Jednotlivé části této suroviny působí odlišně na fyziologii rostlin. V přípravku je zesílena složka působící na tvorbu jemného kořenového vlášení.

 

Varianta II.

Přípravek zlepšuje zdravotní stav vyklíčených rostlin, zlepšuje dynamiku růstu, rostliny jsou celkově vitálnější.

Pomocný rostlinný přípravek Gliorex obsahuje spóry hub rodů Clonostachys a Trichoderma přirozeně se vyskytujících v půdě. 

Spóry hub obsažené v přípravku vyklíčí a jejich mycelium se rozvine v kořenovém systému ošetřené rostliny a svou přítomností brání nástupu patogenních hub. Rozkládá také organické zbytky a zpřístupňuje je pro příjem rostlinou. Redukuje trvalá stádia fytopatogenních hub v půdě (např. Rhizoctonia solanii; Sclerotinia sclerotiorum; Botrytis cinerea; Bipolaris sorokiniana…).

 

YaraVita Teprosyn NP + Zn je kapalné hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a zinku. Je navrženo speciálně pro ošetření osiva, tak aby zajistilo rychlý start vzcházejících rostlin. Klíčící semena mají vysoké požadavky na zinek a fosfor.

 

 Aplikace TERRA-SORB® doplňuje aminokyseliny, které jsou syntetizovány rostlinami. Zajišťuje vysoký výnos, neboť umožňuje rostlinám uchovávat si energii pro syntézu, a plní funkci stimulátoru fyziologických procesů. TERRA-SORB® poskytuje rostlině všechny aminokyseliny, potřebné pro syntézu bílkovin. 

ENERGEN GERMIN

Obsahuje N, P, K, Mg, Cu, Mo, B v množství potřebném pro iniciaci rychlého startu klíčení, stopové prvky Fe, Cu, Zn, Mn vázané ve formě EDTA dále kombinaci auxinů, prekurzorů auxinů a extrakt z řas synchronizující proces rychlého štěpení zásobních látek. 

ENERGEN FULHUM PLUS

Je upravený a modifikovaný vodný roztok solí látek získaný originálním rozkladem technického lignosulfátu. Jednotlivé části této suroviny působí odlišně na fyziologii rostlin. V přípravku je zesílena složka působící na tvorbu jemného kořenového vlášení.

 

 

-minimální poškození semene

-optimální dozrávání v makovici až do separace

-minimální ztráty

Kalibrace osiva hmotnostní

 

Vybíráme těžší semena sklizená z množitelských ploch.

Kalibrace osiva velikostní

Osivo je tříděno podle velikosti na nejmenší rozptyl velikosti.

Kalibrace osiva optická

Nyní nově zvyšujeme kvalitu našeho osiva optickou kalibrací. Námi dodávané osivo má maximální klíčivost a polní vzcházivost. 

 HWT  - (doplňkové ošetření) 

Dezinfekce horkou vodou. Jedná se o zásah, který likviduje primární zdroj infekce - bakterie na povrchu semen.

 Předklíčení osiva  - (doplňková péče) 

V osivu iniciujeme proces klíčení, který zastaví před protržením slupky. Použitím předklíčeného osiva se výrazně zvýší jednotnost klíčení a polní vzcházivost. Zlepšuje zapojení porostu a zjednodušuje používání herbicidů. Porost založený z předklíčeného osiva rychleji vzchází, což mimo jiné znamená, že preemergentní herbicidy je nutné používat ihned po zasetí. Termín setí má být volen spíše pozdější, do optimálních půdních podmínek. Předklíčené osivo musí být skladováno v originálních obalech při teplotě 5 - 15 ° C. Použitelnost takto upraveného osiva je časově omezená a nelze ho vysévat v další sezóně.

Joomla templates by a4joomla